Địa chỉ: Xã Bồng Lai, Huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh
 25/12/19  Tin tức nhà trường  16
Giáo án thi giáo viên giỏi huyện của cô Trần Thị Thủy
 25/12/19  Tin tức nhà trường  22
Giáo án thi giáo viên giỏi huyện của cô Nguyễn Thị Thắm
 25/12/19  Tin tức nhà trường  17
Giáo án thi giáo viên giỏi huyện Cô Nghiêm Thị Quỳnh
 25/12/19  Tin tức nhà trường  16
Giáo án thi giáo viên giỏi Cô Phan Thị Mai
 10/08/17  Hoạt động & Sự kiện  145
Nhà trường thường xuyên tổ chức các buổi dã ngoaị, các  môn học thể chất ngoài trời nhằm  tạo cơ hội cho trẻ trải nghiệm, khám phá và học hỏi một cách có hiệu quả nhất