Địa chỉ: Xã Bồng Lai, Huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh
Liên hệ trực tiếp:

Trường Mầm non Bồng Lai

Xã Bồng Lai, Huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh